Opis

Interzone 954 to dwuskładnikowa farba ze zmodyfikowanego epoksydu. Wyróżnia ją niska zawartość lotnych związków organicznych i wysoka zawartość części stałych. Przeznaczona do zastosowania jako powłoka jednowarstwowa, stanowiąca trwałą barierę antykorozyjną. Doskonale współpracuje z ochroną katodową. Proces jej utwardzania przebiega nawet podczas zanurzenia w wodzie.

Zakres stosowania

Farba Interzone 954 została pierwotnie opracowana jako środek konserwacyjny do stosowania w budownictwie morskim w strefie zmiennego oraz pełnego zanurzenia. Proces utwardzania przebiega nawet pod wodą, dlatego produkt sprawdzi się również w warunkach występowania pływów i gwałtownego falowania. Produkt można nanosić na powierzchnię lekko wilgotną i powtórnie utlenioną. Interzone 954 znalazł szerokie zastosowanie w różnorodnych środowiskach, także tych o wysokim czynniku korozyjności – może być wykorzystany w zakładach chemicznych, przemysłu celulozowo-papierniczego, na konstrukcjach nabrzeży i bram śluzowych.

Jeśli zostanie połączony z odpowiednim kruszywem, może służyć jako element pokładowego systemu przeciwpoślizgowego.

Rozcieńczalnik

GTA 220 (lub GTA 415)