Opis

Intergard 345 jest dwuskładnikową grubopowłokową gruntoemalią epoksydową pigmentowaną fosforanem cynku. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, niską zawartością LZO oraz wysoką zawartością części stałych.

Zakres stosowania

Farba Intergard 345 może być stosowana jako jedno- lub dwupowłokowa farba gruntująca / nawierzchniowa lub międzywarstwa na wysokiej jakości grunty antykorozyjne. Łączy doskonałe właściwości barierowe, odporność na opary i rozbryzgi chemiczne z wysoką odpornością na ścieranie. Dobrze sprawdza się w umiarkowanie korozyjnych środowiskach. Ze względu na krótki czas schnięcia może być stosowana wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie schnięcie / przemalowywanie.

Rozcieńczalnik

GTA 220