Opis

Interseal 670 HS to dwuskładnikowy podkład epoksydowy. Cechuje go wysoka zawartość części stałych i niska zawartość LZO. Może być nanoszony również na gorzej przygotowaną powierzchnię.

Produkt jest dostępny również w wersji z pigmentem aluminiowym, który stanowi dodatkową barierę antykorozyjną.

Zakres stosowania

Interseal 670 HS to produkt, który można stosować na wielu różnych podłożach. Może być m.in.. nanoszony na ręcznie przygotowaną i pokrytą rdzą nalotową powierzchnię stali, na podłoża stalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej na sucho lub na mokro, a także na dobrze zachowane stare powłoki.

Gwarantuje bardzo dobrą ochronę przed korozją w przemyśle, konstrukcjach nadmorskich, zakładach celulozowo-papierniczych, mostach i konstrukcjach funkcjonujących w środowisku morskim (zarówno w ekspozycji atmosferycznej jak i będących w zanurzeniu).

Rozcieńczalnik

GTA 220