Opis

Interchar 1260 to jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba pęczniejąca nie zawierająca boranów, chloru i alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO). Przeznaczona jest do zabezpieczania na miejscu budowy wewnętrznych konstrukcji stalowych wymagających ochrony przed pożarem celulozowym.

Przebadana w niezależnych akredytowanych laboratoriach zgodnie z BS476 20-21 i EN 13381-8. Posiada Certyfikat Europejski CE oraz Europejską Aprobatę Techniczną ETA-14/0262.

Zakres stosowania

Interchar 1260 gwarantuje do 60 minut ochrony przeciwogniowej w warunkach pożaru celulozowego. Służy do zabezpieczania belek, słupów i profili zamkniętych w warunkach ekspozycji wewnętrznych. Zapewnia również do 90 minut ochrony przeciwogniowej zgodnie z BS476 20-21.

Rozcieńczalnik

Nie zalecany