Opis

Intertherm 891 to jednoskładnikowa, termoodporna farba olejno-żywiczna pigmentowana płatkami aluminium.

Zakres stosowania

Farba Intertherm 891 jest przeznaczona do aplikacji jako powłoka termoodporna do zastosowań ogólnych lub przemysłowa powłoka renowacyjna na konstrukcje stalowe pracujące w temperaturach pokojowych lub podwyższonych (do 315°C) w przypadku gdy wymagane jest ekonomiczne wykończenie aluminiowe. Może być stosowana w takich obiektach jak rafinerie, konstrukcje przybrzeżne, elektrownie, zakłady chemiczne i petrochemiczne.

Rozcieńczalnik

GTA 004