Opis

Interzinc 2265 należy do linii produktów Interzinc 22. Jest to dwuskładnikowy, szybkowiążący, rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt krzemianowo-cynkowy o krótkim czasie przemalowania. Spełnia wymogi SSPC Paint 20 Level 2. Jest standardowo dostępny z pyłem cynkowym zgodnie z ASTM D520, Typ II.

Zakres stosowania

Interzinc 2265 jest gruntem cynkowym do zastosowania na obiektach nowych lub w ramach renowacji. Może być stosowany z wysokiej klasy systemami i farbami nawierzchniowymi na takich elementach jak konstrukcje stalowe, mosty, zbiorniki i rurociągi. W przypadku gdy pokryty jest odpowiednią farbą nawierzchniową, a podłoże stalowe zostało prawidłowo przygotowane, zapewnia ochronę przed korozją w temperaturach do 540°C (1004°F). Charakteryzuje się szybkim wiązaniem, może być nanoszony w różnych warunkach klimatycznych.

Rozcieńczalnik

GTA 803 (lub GTA 415)