Opis

Interline 850 jest dwuskładnikową farbą epoksydowo-fenolową. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną oraz wysoką zawartością części stałych.

Zakres stosowania

Interline 850 przeznaczona jest do ochrony wnętrz zbiorników i rur stalowych. Może być również stosowana na elementach do transportu wody pitnej. Dopuszcza się jej wykorzystanie zarówno na nowych obiektach, jak i w ramach prac renowacyjnych.

Rozcieńczalnik

GTA 220 (lub GTA 415)