Opis

Interfine 629 HS to wykończeniowa dwuskładnikowa farba akrylowa sieciująca. Wysokiej jakości produkt o niskiej zawartości LZO, nie zawierający izocyjanianu. Charakteryzuje ją długotrwały kolor i połysk.

Zakres stosowania

Farba wykończeniowa Interfine 629 HS może być stosowana zarówno na nowe obiekty jak i do renowacji. Sprawdza się w szerokim zakresie agresywnych środowisk korozyjnych (na konstrukcjach morskich i przybrzeżnych, w zakładach petrochemicznych oraz celulozowo-papierniczych, w elektrowniach i na mostach).

Może być naniesiona zarówno w wytwórni konstrukcji jak i bezpośrednio na placu budowy. Jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie obowiązuje zakaz stosowania izocyjanianów oraz wprowadzone są ograniczenia w stosowaniu rozpuszczalników.

Rozcieńczalnik

GTA 220 (lub GTA 415)