Opis

Intertherm 875 jest jednoskładnikową farbą nawierzchniową do zastosowania w umiarkowanych temperaturach. Jej formuła oparta jest na termoodpornych żywicach silikonowych oraz żywicach akrylowych; zawiera również stabilne termicznie pigmenty.

Zakres stosowania

Farba Intertherm 875 może być stosowana w środowiskach przemysłowych takich jak zakłady chemiczne i petrochemiczne, rafinerie, konstrukcje przybrzeżne i elektrownie. Sprawdza się jako kolorowa farba nawierzchniowa w warunkach średnich temperatur.
Jest przeznaczona do nanoszenia na odpowiednio zagruntowane konstrukcje stalowe, zarówno nowe jak i poddawane konserwacji, pracujące w temperaturach do 260°C. Nie wymaga wygrzewania między warstwami.

Rozcieńczalnik

GTA 007 (GTA 013)