Opis

Interzinc 553 to jednoskładnikowy wysokocynkowy nieorganiczny podkład krzemianowy. Gwarantuje doskonałą ochronę katodową, a ponadto jest łatwy w aplikacji i użytkowaniu.

Zakres stosowania

Interzinc 553 jest przeznaczony do zastosowania jako uniwersalny podkład naprawczy bezpośrednio na placu budowy na konstrukcjach stalowych wymagających gruntowania farbą krzemianowo-cynkową.

Rozcieńczalnik

GTA 007