Opis

Intercure 420 HS jest dwuskładnikową międzywarstwą epoksydową pigmentowaną błyszczem żelazowym (MIO). Cechuje ją wysoka zawartość części stałych i niska zawartość LZO. Gwarantuje doskonałą ochronę barierową. Ponadto wyróżnia ją utwardzanie w niskiej temperaturze oraz możliwość szybkiego przemalowania.

Zakres stosowania

Intercure 420 HS to grubopowłokowa międzywarstwa, która stanowiąc część wysokiej klasy systemu powłokowego zapewnia doskonałą ochronę barierową. Może być stosowana w agresywnych środowiskach korozyjnych (konstrukcje morskie i przybrzeżne, zakłady chemiczne i petrochemiczne, zakłady celulozowo-papiernicze, elektrownie, mosty, budynki przemysłowe).

Zawartość blaszkowatego tlenku żelaza poprawia właściwości barierowe i umożliwia przemalowanie systemu po długim czasie. Dzięki temu farba ta świetnie sprawdza się na etapie prefabrykacji, zabezpieczając konstrukcję w czasie transportu na teren budowy, przed naniesieniem ostatecznej powłoki.

Dzięki szybkiemu utwardzaniu i wydłużonemu czasowi przemalowywania Intercure 420 HS usprawnia proces produkcji i jest odpowiednim produktem zarówno do zastosowania na nowych konstrukcjach, jak i w pracach renowacyjnych.

Rozcieńczalnik

GTA 220