Opis

Interzinc 52 to dwuskładnikowy wysokocynkowy podkład epoksydowy. Jego skład i działanie są zgodne z wymaganiami SSPC Paint 20.

Zakres stosowania

Interzinc 52 jest wysokiej jakości podkładem, który gwarantuje doskonałą ochronę przed korozją. Może być składnikiem wszelkiego rodzaju systemów antykorozyjnych, także tych stosowanych dla obiektów pozostających w agresywnych środowiskach (konstrukcje morskie, urządzenia petrochemiczne, instalacje celulozowo-papiernicze, mosty, elektrownie).

Produkt można zastosować zarówno przy pracach renowacyjnych, jak i w przypadku nowych konstrukcji.

Rozcieńczalnik

GTA 220 (lub GTA 415)