Opis

Interchar 404 to jednoskładnikowa rozpuszczalnikowa farba pęczniejąca. Charakteryzuje ją wysoka zawartość części stałych. Jej właściwości ogniochronne na konstrukcjach stalowych były niezależnie testowane w akredytowanych laboratoriach. Potwierdzono zgodność z wymogami European Standard ENV 13881-4.

Zakres stosowania

Interchar 404 jest przeznaczona do zabezpieczania ogniochronnego belek, słupów i profili zamkniętych.

Farbę charakteryzuje szybkie schnięcie i możliwość nanoszenia następnej warstwy po stosunkowo krótkim czasie, dlatego też jest to produkt odpowiedni do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych. Może być nanoszony na szereg aprobowanych systemów gruntujących.

Rozcieńczalnik

Zwykle nie wymagany