Opis

Interzinc 2280 jest produktem należącym do linii Interzinc 22. Jest to dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt krzemianowo-cynkowy o krótkim czasie wiązania i krótkim okresie przemalowania. Jest zgodny z SSPC Paint 20 Level 2. Standardowo dostępny z pyłem cynkowym według ASTM D520, Typ II.

Zakres stosowania

Interzinc 2280 to grunt cynkowy do zastosowania zarówno na obiektach nowych jak i do renowacji. Można go stosować z wysokiej klasy systemami i farbami nawierzchniowymi na takich obiektach jak konstrukcje stalowe, konstrukcje morskie, mosty, zbiorniki i rurociągi. W przypadku gdy pokryty jest odpowiednią farbą nawierzchniową, a podłoże stalowe zostało prawidłowo przygotowane, zapewnia ochronę antykorozyjną w temperaturach do 540°C (1004°F). Produkt szybkowiążący, może być stosowany w różnych warunkach klimatycznych.

Rozcieńczalnik

GTA 803 (lub GTA 415)