Opis

Interzone 505 jest grubopowłokową epoksydową farbą gruntującą o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości LZO. Może pełnić funkcję międzywarstwy lub farby nawierzchniowej. Dzięki zbrojeniu chemoodpornymi płatkami szklanymi charakteryzuje się zwiększoną trwałością i podwyższoną odpornością na korozję.

Zakres stosowania

Może być stosowana do ochrony konstrukcji stalowych we wszystkich środowiskach korozyjnych, także w strefach bryzgów morskich na konstrukcjach przybrzeżnych, pod pokładem, na pokładzie, na częściach nadwodnych, palach, w zakładach celulozowo-papierniczych, zakładach chemicznych i na mostach.

Jest odpowiednia do wykorzystania zarówno na elementach nowych, jak i w ramach prac konserwacyjnych, zapewniając długotrwałą ochronę przed korozją.

Może być częścią pokładowego systemu antypoślizgowego w połączeniu z odpowiednim kruszywem.

Rozcieńczalnik

GTA 220 (lub GTA 415)