Opis

Intercure 200 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym pigmentowanym fosforanem cynku/błyszczem żelazowym (MIO). Jego formuła oparta jest na zastrzeżonej technologii polimerowej umożliwiającej szybkie utwardzanie i przemalowywanie nawet w niskich temperaturach. Jest to produkt o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości LZO.

Zakres stosowania

Intercure 200 jest przeznaczony do stosowania jako grunt na konstrukcje stalowe funkcjonujące w szerokim zakresie agresywnych środowisk (konstrukcje przybrzeżne, zakłady chemiczne i petrochemiczne, zakłady celulozowo-papiernicze, budynki przemysłowe, elektrownie i mosty). W większości warunków klimatycznych nadaje się do przemalowania w ciągu 3 godzin, co przyspiesza produkcję i przerób w wytwórni konstrukcji. Produkt można też stosować w roli szybkoschnącej farby konserwacyjnej bezpośrednio na terenie budowy.

Rozcieńczalnik

GTA 220 (lub GTA 415)