Opis

Dwuskładnikowa farba epoksydowa pełniąca rolę gruntu / podkładu / warstwy wiążącej.

Zakres stosowania

Może być stosowana jako grunt – do wnętrz, w suchych pomieszczeniach, powyżej obszaru wody, lub jako podkład / warstwa wiążąca – między gruntem antykorozyjnym a szeroką gamą powłok nawierzchniowych.

Rozcieńczalnik

GTA 220