Opis

Interzone 485 to ultragrubopowłokowy dwuskładnikowy katalizowany epoksyd o wysokiej zawartości części stałych. Możliwa jest aplikacja do 3000 mikronów (120 milicali) grubości suchej powłoki. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, odpornością na uderzenia i ścieranie, a także odpornością na różnego rodzaju chemikalia, w tym zasady i produkty ropopochodne.

Produkt może być nanoszony przy użyciu standardowego sprzętu do natrysku bezpowietrznego, jest bardzo ekonomiczny w aplikacji.

Zakres stosowania

Produkt może być stosowany w agresywnych środowiskach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i korozję. Sprawdza się w zakładach chemicznych, celulozowo-papierniczych i w stacjach uzdatniania wody, a także w strefie bryzgów na platformach przybrzeżnych, palach, elementach załadunkowych statku, molach, pokładach i mostach.
Może stanowić podstawę wytrzymałego systemu antypoślizgowego na pokładach, jeżeli zostanie zastosowany z odpowiednim kruszywem. Jest również odpowiedni do wykorzystania na lądowiskach helikopterów, w rejonach roboczych i na przejściach na wieżach wierniczych.

Charakteryzuje się wysoką odpornością na delaminację katodową, dzięki czemu jest kompatybilny z systemami ochrony protektorowej i katodowej zasilanej z zewnętrznego źródła. Szczególnie dobrze sprawdza się w roli długoterminowej ochrony konstrukcji podmorskich oraz zabezpieczenie rurociągów transportujących gorącą ropę lub gaz, chronionych katodowo. Może być aplikowany zarówno w wytwórni konstrukcji, jak i na terenie budowy. Może także pełnić funkcję zabezpieczenia wewnętrznego zbiorników na muł płuczkowy (np.. CIL/CIP) w kopalniach złota.

Rozcieńczalnik

GTA 203 (Rozcieńczać do 3%)